Strekninger

Våre elvestrekninger:

Sonoset:


En strekning på om lag 500 meter som inkluderer utløpet av sideelva Sona. En drømmmeplass for den som ønsker å bruke flere typer redskap. Hølen holder mye til dels grov laks, og egner seg i øverste del best for sluk. Hølen har innstryket fra Sona som et aktivum, og her skapes til dels mye bakevjer der det står fin fisk. Vær oppmerksom på strømkanten i utstryket fra Sona, der det hvert år tas fin laks på flue for den som liker en utfordring. Utstryket av hølen er en meget fin fluestrekning. Her bør en ikke la seg lure av at det er de lange kastene som fisker. Hølens utsenede kan nok gi inntrykk av det, men her står det fin fisk helt inne i krattskogen på stor elv. En god strekning for sjøørret senere på sommeren.

Vi disponerer Sonoset annenhver dag i alternering med Holmene.

Holmene:


Et vald på om lag 700 meter. Øverst flyter elva nokså bred og stille. Her er det en del større groper og store steiner midt i elva som holder fin laks. Her er man avhengig av god vannstand, og en skal være forsiktig med å vade for mye her. Ikke for at det er farlig, men laksen her trives til dels helt inne i gresskanten ved stor elv. Lenger ned går elva over i stryk. Mest trolig en transportetappe, men mange liker å stå med fluestanga her.

På begge sider av elven finnes leskur.

Vi disponerer Holmene annenhver dag i alternaring med Sonoset.

Skogen:


Skogen er vår lengste strekning på om lag 1300 meter. Et vald som er relativt stilleflytende på liten elv. Innstryket til hølen er en svært god plass. Laksen har her sine standplasser blant stor stein som finnes godt spredt nedover øverste del av hølen. Nederste del av hølen og utstryket er ypperlige fiskeplasser. Fluefiske her er en opplevelse, og det innbyr til godt fiske også senere på sesongen. På tidlig junielv anbefales å bruke sluk i deler av hølen, men flue og synkefortøm kan gi fin respons. Ved elven finnes både leskur, en robåt og en daghytte.

Vi disponerer Skogen hver dag.